Güýçli ýönekeý
Hyzmatdaşlyk tehnologiýasy

köpräk okabiz hakda

QOMO ABŞ-nyň öňdebaryjy markasy we bilim we korporatiw görkeziş tehnologiýasyny dünýäde öndüriji.Dok kameralaryndan başlap, interaktiw duýgur ekranlara çenli, doly integrirlenen (we uýgunlaşdyrylan) önüm çyzygyny ulanýan we býudjetde aňsat bolan ýeke-täk hyzmatdaşdyrys. 20 ýyla golaý wagtdan soň, nädip işlemelidigimize düşünýäris baş direktorlardan we CTO-dan başlap, etrap dolandyryjylaryna we synp mugallymlaryna çenli.QOMO iň ýönekeý, iň düşnükli çözgütleri getirýär, bu her kime iň gowy edeninden lezzet almaga kömek edýär.

Qomo (Fuzhou) Elektron Tehnologiýa Ş.

Aýratynlykönümleri

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň